Coördinator 

onderzoekend en ontwerpend leren

De opleiding leidt op tot coördinator onderzoekend en ontwerpend leren. Deze expert is bekend met W&T inhoud en methodiek en weet waar inhoudelijke ondersteuning te vinden is. De expert is vakdidactisch deskundig, overziet mogelijke integratie met andere vakgebieden, is bekend met principes van verandermanagement en begeleiding van collega’s en werkt samen met andere specialisten in de schoolorganisatie. 

Registeropleidingen | info@registeropleidingen.nl