'Een verstevigd fundament voor iedereen'

McKinsey concludeert dat de bekostiging toereikend is om te voldoen aan de basiskwaliteit, maar ontoereikend voor ambitieus onderwijs. Andere opvallende conclusies uit het rapport: