Bewegingsonderwijs

Studenten die na 1 augustus 2001 met de pabo gestart zijn, zijn niet meer bevoegd voor hetΒ geven van bewegingsonderwijs aan groep 3 tot en met 8. Via deze leergang kun je alsnog deΒ bevoegdheid verkrijgen. Voorwaarde voor deelname is, behalve het hebben van affiniteit met hetΒ vak bewegingsonderwijs, het hebben van een pabo-diploma.