Wat zijn registeropleidingen

Praktijkgericht

De opleidingen zijn praktijkgericht, dat betekent: wat ik vandaag leer, pas ik morgen toe. Leren en kenniscreatie gaan hand in hand. Er is een goede balans van coΓΆperatief leren tussen studenten, cursisten of leerkrachten, schoolleiders en het leren van experts. Leren wordt hierbij gezien als een actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces, waarbij de eigen onderwijspraktijk centraal staat. De opleidingen gaan ervan uit dat de eigen werkplek de belangrijkste plaats is om te leren. Door deze koppeling wordt de opleiding betekenisvol en wordt fragmentatie voorkomen. Deelnemers voeren gedurende de opleidingen praktijkopdrachten uit binnen de eigen school en vragen hierop feedback van collega’s en management.

Hogescholen

Hogescholen die registeropleidingen aanbieden zijn in alle gevallen NVAO geaccrediteerd.

Docenten

De docenten van registeropleidingen zijn docenten van een hogeschool. Zij beschikken over een Masteropleiding, hebben kennis van en ervaring met basisscholen, zijn getraind in de programma’s en worden jaarlijks bijgeschoold.

Kwaliteit

De aangesloten Hogescholen borgen de kwaliteit van de post hbo-hbo opleidingen door:

  1. zich te verbinden aan systematische evaluatie en verbetering;
  2. doorgaand te blijven ontwikkelen in samenwerking met lectoren om de opleidingen up tot date te houden en aangesloten te houden bij de actualiteit in de scholen
  3. aansluiten bij actuele wetenschappelijke onderzoeken en theorieΓ«n te koppelen aan dagelijkse praktijk van leraren;
  4. door samen te werken met scholen beschikken we over collectieve expertise en een landelijk netwerk;
  5. te investeren in duurzame ontwikkeling waarbij de opleidingen de diepte ingaan, theorie en praktijk aanbod komt met een vertaling naar eigen schoolontwikkeling. Hiermee wordt de de impact vergroot van de ruim 3.000 onderwijsprofessionals die jaarlijks geschoold worden.