Wie zijn wij

Het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO) is een netwerk van 19 samenwerkende pabo’s die nascholing verzorgen. De pabo’s zijn door de Nederlands Vlaamse accrediteringsorganisatie geaccrediteerd.

Het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige voortgezette professionalisering voor leraren basisonderwijs is de kernactiviteit. Zo worden er onder andere gezamenlijk Post HBO-opleidingen ontwikkeld en aangeboden. Samen staan ze voor de kwaliteit van de cursussen, trainingen en opleidingen.

Het LPNPO volgt de landelijke ontwikkelingen vanuit het perspectief van de scholingsbehoeften bij leerkrachten in het basisonderwijs en voert regelmatig overleg met de bestuurders, leraren en schoolleiders, met brancheorganisaties en het Ministerie van OCW. Tevens wordt nauw samengewerkt met het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs waaraan alle pabo’s uit Nederland deelnemen.

Contact

Voor contact mailt u naar:
info@registeropleidingen.nl

© 2022 registeropleidingen.nl | registeropleigingen is een initiatief van LPNPO