CoΓΆrdinator taal

Met een coΓΆrdinator taal heeft de school iemand in huis die de kwaliteit van het taalonderwijs bewaakt, die voor het team vraagbaak en stimulator is op het gebied van taal en taalonderwijs en die de veranderingen planmatig aanpakt. Als coΓΆrdinator taal kun je een centrale rol spelen op de basisschool bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van taalonderwijs. Je voert in overleg met het management en de leraren van de school stapsgewijs verbeteringen door.

Contact

Voor contact mailt u naar:
info@registeropleidingen.nl

Β© 2022 registeropleidingen.nl | registeropleigingen is een initiatief van LPNPO