Digitale geletterdheid

Digitaal geletterd ben je wanneer je de vier basisvaardigheden beheerst: ICT Basisvaardigheden, Informatievaardigheden, Computational Thinking en Mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn nodig om goed te functioneren in de maatschappij, zowel in een leer- als in een werkomgeving. Dit geldt voor nu en in de toekomst. Landelijk is er steeds meer vraag naar leerkrachten die digitaal geletterd zijn en leerlingen hierin kunnen ondersteunen.