Vakspecialist muziek

Met de specialist muziek heeft de school iemand in huis die gespecialiseerd is in het vak muziek en zo kan bijdragen aan de verbetering van het culturele klimaat in de school.

Je raakt bekend met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van muziekonderwijs en krijgt inzicht in de leerlijnen voor het vak muziek in de basisschool. De opleiding is competentiegericht. Deze competenties zijn in samenwerking met de SLO ontwikkeld.