LPNPO

Het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO) is een netwerk van ruim 20 samenwerkende nascholingsinstellingen verbonden aan hogescholen.

Het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige voortgezette professionalisering voor leraren is de kernactiviteit. Zo worden er onder andere gezamenlijk Post HBO-opleidingen ontwikkeld en aangeboden. De opleidingen zijn allemaal door Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (CPION) gecertificeerd en voldoen hiermee aan de vastgestelde kwaliteitseisen.

Het LPNPO volgt de landelijke ontwikkelingen vanuit het perspectief van de scholingsbehoeften bij leerkrachten in het basisonderwijs en voert regelmatig overleg met de bestuurders, leraren en schoolleiders, met brancheorganisaties en het Ministerie van OCW. Tevens wordt nauw samengewerkt met het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) waaraan alle pabo’s uit Nederland deelnemen.

LPNPO

Landelijk Platform Nascholing

Primair Onderwijs

Registeropleidingen | info@registeropleidingen.nl