Coördinator rekenen

Als coördinator rekenen bewaak en bevorder je de inhoudelijke kwaliteit van het  reken-wiskundeonderwijs in je school. In deze opleiding ontwikkel je kennis, kunde en vaardigheden die je kunt inzetten ter versterking van de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs. De thema’s in de opleiding betreffen het reken-wiskundeonderwijs aan 4-14 jarigen in het Basisonderwijs, het Speciaal BasisOnderwijs en het Speciaal Onderwijs.

Registeropleidingen | info@registeropleidingen.nl